Aktualności
Teraz czytasz
Ograniczona presja na rynku gazu w Europie
0

Ograniczona presja na rynku gazu w Europie

utworzył Forex Club29 grudnia 2022

Ryzyko wystąpienia poważnego kryzysu energetycznego w Europie stało się przedmiotem dyskusji kluczowych polityków, ale także zwykłych członków społeczeństwa, którzy obawiali się przerw w dostawach energii elektrycznej czy ciepła. Na przestrzeni minionych miesięcy rządy europejskich państw wprowadziły szereg działań zapobiegawczych, które miały chronić przed wystąpieniem najczarniejszego scenariusza. Rozwój sytuacji w newralgicznym okresie, jakim jest ostatni kwartał roku daje podstawy do ostrożnego optymizmu.

Sytuacja meteorologiczna sprzyja Europie

W grudniu ogromnym sprzymierzeńcem Europy stała się sytuacja meteorologiczna. Temperatury utrzymujące się powyżej poziomu wieloletniej średniej zapewniły chwilę oddechu dla gazu, który stanowi kluczowy rynek dla oceny perspektyw polityki energetycznej w Europie. Relatywnie ciepły okres świąteczno-noworoczny nie powinien stanowić powodu do zmartwień. Odzwierciedleniem niespodziewanych warunków atmosferycznych jest duża dynamika cen gazu na holenderskim rynku TTF.

1 ceny gazu ttf

Kształtowanie się ceny gazu (kontynuacyjny kontrakt miesięczny) na giełdzie TTF. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Investing.com

Obecnie, cena gazu na giełdzie spadła do poziomu obserwowanego po raz ostatni przed rozpoczęciem inwazji Rosji na Ukrainę. Kontrakt z dostawą gazu na styczeń 2023 r. notowany jest na poziomie 82.00 EUR/MWh (29.12.2022 r.). O skali obserwowanego ruchu najlepiej świadczy fakt, że jeszcze na początku grudnia cena 1 MWh kształtowała się na poziomie ok. 150 EUR, natomiast pod koniec sierpnia kontrakt osiągnął rekordową wartość bliską 350 EUR/MWh. Tegoroczna tendencja nie wpisuje się w standardowy cykl sezonowy, kiedy z reguły w okresie zimowym ceny gazu znajdowały się w trendzie wzrostowym. Dalszy rozwój wydarzeń będzie uzależniony od wielu czynników, jednak zapewnienie swoistego buforu bezpieczeństwa na początku okresu zimowego jest bezcenne.

Wysokie poziomy zapasów w magazynach

Bez wątpienia, obecnie obserwowana sytuacja nie byłaby możliwa bez wcześniejszego zakasania rękawów przez kraje UE i wprowadzenia celu wypełnienia magazynów gazu. Zobowiązanie to ustanawiało minimalny limit na poziomie 80%, a datą graniczną był dzień 1 listopada br. Cel ten udało się zrealizować z nawiązką, a maksymalny poziom gazu w magazynach osiągnięty został w połowie listopada i wynosił ok. 95%. Sprzyjająca sytuacja meteorologiczna i stabilne dostawy gazu sprawiają, że zapasy gazu są obecnie zdecydowanie wyższe niż w roku ubiegłym.

2 poziom gazu w magazynach

Poziom gazu w magazynach krajów UE w latach 2021-2022. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bruegel.org (European natural gas imports – Dataset)

Wypełnienie magazynów gazu na koniec grudnia przekraczające poziom 80% pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Kontynuacja bieżącego trendu z dużym prawdopodobieństwem przełoży się na zdecydowanie wyższy poziom gazu na koniec okresu jego poboru z magazynów (marzec/kwiecień). W poprzednich latach, wielkość ta znajdowała się na poziomie niespełna 30%, a w przyszłym roku, przy sprzyjających okolicznościach, ma szansę znaleźć się w okolicy 50%. Niewątpliwie, realizacja takiego scenariusza zmniejszyłaby presję na rynku gazu, mogłaby złagodzić napięcia cenowe i pozwolić zbliżyć się cenom w kierunku długoterminowej średniej, co w Europie odebrane byłoby z ogromną ulgą.

Dostawy LNG zastąpiły rosyjski gaz

W tym momencie kluczową kwestią do wyjaśnienia jest sposób, w jaki udało się Europie zrekompensować ograniczenia dostaw z kierunku rosyjskiego. Niemal wszyscy dowiedzieliśmy się o wstrzymaniu dostaw przez gazociąg jamalski, awariach turbin wykorzystywanych w gazociągu Nord Stream, a później o eksplozjach i wyciekach gazu, które na dobre unieruchomiły gazociąg północny. Te wszystkie wydarzenia potęgowały napięcie rynkowe, a jednocześnie istotnie redukowały dostawy gazu z Rosji w kierunku europejskim. Okoliczności rynkowe, w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na LNG w Azji pozwoliły na istotne przekierowanie dostaw do Europy. W 2022 r. odnotowano rekordowe dostawy LNG, a głównym kierunkiem, który pozwolił na wzrost wykorzystania tego źródła gazu okazały się USA.

Poziom gazu w magazynach krajów UE w latach 2021-2022. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bruegel.org (European natural gas imports - Dataset)

Główne źródła importu gazu do Europy w latach 2021-2022 (w mln m3). Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bruegel.org (European natural gas imports – Dataset)

Dostawy LNG niemal w całości pozwoliły zrekompensować braki wynikające z ograniczenia dostaw z Rosji. Z segmentem tym związany jest jednak szereg niepewności. Niewykluczone, że w obliczu wychodzenia Chin z polityki „zero-Covid” zapotrzebowanie na LNG w krajach azjatyckich w 2023 r. będzie rosnąć, co może generować większą konkurencyjność i stwarzać trudność w zagwarantowaniu takiego poziomu dostaw jak w roku 2022.

Drugim czynnikiem, o którym nie należy zapominać w kontekście bilansu popyt/podaż jest redukcja zapotrzebowania na gaz. W głównej mierze mniejszy popyt na gaz był determinowany jego ceną, która w skrajnych momentach kilkunastokrotnie przekraczała średnią z ostatnich lat. Według danych zgromadzonych za okres pierwszych 11 miesięcy 2022 r. zapotrzebowanie w krajach UE w stosunku do roku ubiegłego spadło aż o 11%. W niektórych państwach, dynamika spadkowa może szokować. W przypadku Finlandii jest to -53%, a dla głównych gospodarek UE jak Niemcy (-15%) czy Francja (-9%) spadki też są ponadprzeciętne. W Polsce szacuje się, że w tym samym okresie popyt zmniejszył się o 13%.

Impuls dla branż dotkniętych kryzysem gazowym

Sytuacja na rynku gazu przekłada się istotnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W wielu branżach zakup gazu stanowi kluczowy koszt działalności przedsiębiorstwa, co negatywnie wpływa na rentowność, a w skrajnych przypadkach przekłada się na ograniczenie bądź wstrzymanie produkcji. W tym miejscu należy wymienić przede wszystkim spółki z branży chemicznej, ale także wiele przedsiębiorstw przemysłowych. Rok 2022 obfitował w informacje rynkowe wskazujące na decyzję o ograniczeniu produkcji nawozów, aluminium, stali, a także wielu innych produktów, stawiając wiele europejskich firm w niekorzystnym położeniu w stosunku do globalnych konkurentów. Stabilizacja sytuacji na rynku gazu otwiera szansę na ograniczenie powstałych nierównowag i zapewnia przestrzeń na „nowe życie” dla wielu spółek.

Podsumowanie

Rynek gazu w ostatnich kwartałach stał się źródłem wielu bieżących problemów i obaw o przyszłość krajów europejskich. Dostosowanie się do niesprzyjających okoliczności rynkowych przez Europę i zapewnienie alternatywnych kierunków dostaw gazu na Stary Kontynent pozwala na stopniowe łagodzenie negatywnych konsekwencji występującej sytuacji. Wysoki poziom gazu w magazynach i korzystne warunki meteorologiczne stały się na przestrzeni ostatnich tygodni katalizatorami spadku cen gazu na europejskich giełdach. Kontynuacja korzystnego trendu może pozwolić na złapanie równowagi i uniknięcie przez Europę „twardego lądowania”, co ma szansę przyspieszyć powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu.


Autor artykułu: Piotr Langner, Doradca inwestycyjny, WealthSeed

Nota prawna

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Historyczne wyniki inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.