Aktualności
Teraz czytasz
Najnowsze dane GUS o wynagrodzeniu w Polsce
0

Najnowsze dane GUS o wynagrodzeniu w Polsce

utworzył Forex Club20 października 2022

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło we wrześniu br. o 14,5% w stosunku do września 2021 roku i wyniosło 6687,81 zł. To poniżej stopy inflacji, która we wrześniu br. wyniosła 17,2%. To oznacza, że wynagrodzenia w ujęciu realnym spadły we wrześniu o 2,3% w stosunku rocznym. To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy roczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw jest poniżej wzrostu inflacji.

Kwartalne dane GUS

Oprócz wynagrodzeń miesięcznych (w sektorze przedsiębiorstw dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób), GUS podaje też kwartalnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (za Q2 2022 wynosiło 6,156.25 zł).

W.1 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw i w gospodarce narodowej:

W.1 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne - 20.10.2022

Źródło: opracowanie własne, GUS

Najistotniejsze z punktu widzenia danych o wynagrodzeniach jest jak dużo we wzroście wynagrodzeń jest dodatków i wypłat inflacyjnych (jest to tak zwany efekty drugiej rundy, kiedy wzrost cen wpływa na wzrost wynagrodzeń). Takie dodatki inflacyjne mogą jeszcze mieć charakter jednorazowy, ale też szybko mogą przekształcić się w stałą indeksację inflacyjną. Przypomnijmy, że w lipcu br. część wzrostu wynagrodzeń w branży górniczej był spowodowany właśnie premiami inflacyjnymi. Jak raportuje dzisiaj GUS we wrześniu br. też mieliśmy wypłaty premii z powodu inflacji.

Najlepiej opłacane branże

Aktualnie najwyższe przeciętne wynagrodzenia są w branży „Informacja i komunikacja” – 11,306.58 zł. Druga branża z najwyższymi pensjami to „Górnictwo i wydobycie” z przeciętnym wynagrodzeniem na poziomie 10,496.77 zł.

W.2 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, podział według rodzajów działalności PKD 2007:

W.2 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne - PKD - 20.10.2022

Źródło: opracowanie własne, GUS

Aktualna inflacja w Polsce we wrześniu 2022r. wyniosła 17,2% w stosunku rocznym. Tylko w trzech branżach wzrost przeciętnego wynagrodzenia był wyższy od stopy inflacji (transport, górnictwo i wytwarzanie energii – gdzie wzrost wynagrodzeń wyniósł od 23 do 25%).

W.3 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, zmiana rok do roku, podział według rodzajów działalności PKD 2007:

W.3 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne - rok do roku - 20.10.2022

Źródło: opracowanie własne, GUS

Jak zmienia się przeciętne wynagrodzenie?

Na koniec spójrzmy jeszcze na zmianę przeciętnego wynagrodzenia od marca 2021 roku (ostatni raz kiedy inflacja była poniżej górnej granicy przedziału inflacyjnego NBP, czyli poniżej 3,5%). W marcu 2021 roku inflacja wyniosła 3,2% (w stosunku rocznym), natomiast w kwietniu 2021 r. już 4,3%. W pięciu branżach wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyprzedził wzrost inflacji w tym okresie. Najwyższy wzrost wynagrodzeń w tym okresie mieliśmy w górnictwie w wysokości 35,1%.

W.4 Zmiana przeciętnego wynagrodzenia od marca 2021 roku na tle zmiany inflacji w tym samym okresie:

W.4 Zmiana przeciętnego wynagrodzenia - 20.10.2022

Źródło: opracowanie własne, GUS

Te same dane możemy też przedstawić na osi czasu, co przedstawia kolejny wykres. Zarówno w górnictwie jak i rolnictwie i leśnictwie wynagrodzenia podlegają dużym miesięcznym zmianom (z powodu wypłat premii itp.).

W.5 Zmiana przeciętnego wynagrodzenia na osi czasu od marca 2021 roku na tle zmiany inflacji (dla wybranych branż):

W.5 Zmiana przeciętnego wynagrodzenia na osi czasu - 20.10.2022

Źródło: opracowanie własne, GUS

W ciągu ostatniej dekady nominalne wynagrodzenia w Polsce rosły sporo szybciej niż inflacja, czyli mieliśmy wzrost realnych wynagrodzeń. Od stycznia 2010 roku do marca 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie o 83,5%, podczas gdy skumulowana inflacja za ten okres wyniosła jedynie 23,5%. Od marca 2021 do września 2022 r. wynagrodzenia wzrosły o 12,8%, przy wzroście inflacji o 20,3%.

W.6 Zmiana przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw od stycznia 2010 roku na tle zmiany inflacji:

W.6 Zmiana przeciętnego wynagrodzenia na tle inflacji - 20.10.2022

Źródło: opracowanie własne, GUS


O Autorze

Jarosław JamkaJarosław Jamka – Doświadczony ekspert zarządzający funduszami, od ponad 25 lat zawodowo związany z rynkiem kapitałowym. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Osobiście zarządzał funduszami akcji, obligacji, mutli-asset oraz global macro cross-asset. Przez wiele lat zarządzał największym polskim funduszem emerytalnym o aktywach powyżej 30 mld zł. Jako dyrektor inwestycyjny kierował pracą wielu zespołów zarządzających. Doświadczenie zdobywał jako: Członek Zarządu ING PTE, Wiceprezes i Prezes Zarządu ING TUnŻ, Wiceprezes Zarządu Money Makers S.A., Wiceprezes Zarządu Ipopema TFI, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI, Członek Zarządu Skarbiec TFI, a także Członek Rad Nadzorczych ING PTE oraz AXA PTE. Od 12 lat specjalizuje się w zarządzaniu globalnymi klasami aktywów (global macro cross-asset).


Nota prawna

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Historyczne wyniki inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Co o tym sądzisz?
Lubię
20%
Interesujące
80%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.