Aktualności
Teraz czytasz
Kobiety na stanowiskach kierowniczych: kraje nordyckie na czele transformacji
0

Kobiety na stanowiskach kierowniczych: kraje nordyckie na czele transformacji

utworzył Saxo Bank7 marca 2023

Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To dobra okazja do przeanalizowania naszego koszyka tematycznego: „Kobiety na stanowiskach kierowniczych”. Pomimo coraz liczniejszych dowodów na to, że większy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych korzystnie przekłada się na długoterminowy zwrot z akcji, w ciągu ostatniego roku nasz koszyk tego nie odzwierciedlał. Na skutek przeglądu 12 spółek zostało zastąpionych innymi podmiotami. Kluczowa obserwacja dotycząca nowego koszyka jest taka, że kraje nordyckie są nadmiernie reprezentowane w stosunku do ich obecności na rynkach akcji – w koszyku obejmującym akcje 20 spółek znalazło się aż sześć przedsiębiorstw z tego regionu.

Ubiegłoroczne wyniki i ponowna analiza argumentów przemawiających za różnorodnością na stanowiskach kierowniczych

Koszyk tematyczny „Kobiety na stanowiskach kierowniczych” ustanowiliśmy dlatego, że chcieliśmy zaprezentować tematykę kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) pod nieco innym kątem, niż zwykle. Ponieważ aspekt środowiskowy, oznaczony literą „E”, został już w znacznej mierze uwzględniony w naszych koszykach dotyczących energii odnawialnej, zielonej transformacji i magazynowania energii, uznaliśmy, że warto byłoby ująć tematykę „S/G” w bardziej interesujący sposób, poprzez wyróżnienie spółek z największym udziałem kobiet na stanowiskach kierowniczych w całej kadrze kierowniczej i w zarządzie.

W literaturze pojawia się coraz więcej dowodów na to, że różnorodność płci w kierownictwie spółki pozytywnie przekłada się na długoterminowe wyniki, a opublikowana w 2016 r. analiza Credit Suisse Higher Returns with Women in Decision-Making Positions („Wyższy zwrot w spółkach z kobietami na stanowiskach decyzyjnych”) zawiera linki do wielu wartościowych informacji w tym zakresie. Analogicznie do dywersyfikacji portfeli w celu uzyskania lepszych zwrotów skorygowanych o ryzyko, również kadra zarządzająca powinna być zróżnicowana pod względem płci, wieku i innych cech, aby zapewnić, że w procesie decyzyjnym uwzględnione są różne perspektywy. Mimo iż w literaturze przedmiotu opinie na temat nadmiernej pewności siebie mężczyzn są zróżnicowane, a naukowcy nie wiedzą, jak prawidłowo wyizolować ten efekt, mamy jednak mocne dowody na nadmierną pewność siebie mężczyzn w zakresie handlu i inwestowania w porównaniu z kobietami. Jeżeli ta cecha rozciąga się na ogólne zachowania decyzyjne, można zrozumieć, dlaczego przewaga mężczyzn w danej spółce może prowadzić do podejmowania nieoptymalnych decyzji, a tym samym do niekorzystnych wyników w dłuższej perspektywie.

W związku z faktem, już jutro, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet, ponownie analizujemy argumenty przemawiające za większą liczbą kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz dlaczego ma to znaczenie. Pomimo dowodów na lepszy zwrot z akcji w spółkach, w których kadrze kierowniczej przeważają kobiety, wyniki naszego koszyka w ciągu ostatniego roku tego nie odzwierciedlają. Od ostatniego Dnia Kobiet 8 marca 2022 r. wyniki koszyka „Kobiety na stanowiskach kierowniczych” były zgodne z indeksem MSCI World, odnotowując spadek o 1,3% w porównaniu ze spadkiem o 1,2% na tym indeksie. Lepiej prezentują się wyniki pięcioletnie, jednak – podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych koszyków – należy mieć świadomość tendencyjności selekcji, ponieważ na początku w każdej kategorii tematycznej wybieramy akcje o najwyższej kapitalizacji rynkowej, co zwykle zawyża wyniki w ujęciu historycznym, podkreślając konwencjonalną mądrość, że wyniki z przeszłości nie stanowią wskaźnika przyszłych wyników.

1 women in lidership basket 2 women in lidership basket msci world

Aktualizacja koszyka i przewaga krajów nordyckich w kontekście kobiet na stanowiskach kierowniczych

W ramach tegorocznej aktualizacji koszyka „Kobiety na stanowiskach kierowniczych” usunęliśmy 12 spółek, zastępując je 12 nowymi podmiotami. Skład nowego koszyka prezentujemy w tabeli poniżej, a jego łączna kapitalizacja rynkowa wynosi 860 mld USD, natomiast mediana udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosi 55%. Mediana wzrostu przychodów tych spółek wynosi 17% w porównaniu z ubiegłym rokiem; przedsiębiorstwa te mają również ogólnie wysoką marżę operacyjną z medianą w okolicach 22%. Wszystkie akcje wykazują dodatni spread w stosunku do ceny docelowej, co oznacza, że ceny docelowe plasują się powyżej cen bieżących.

Warto zauważyć, że w koszyku zdecydowanie przeważają spółki norweskie (cztery podmioty), a jeżeli dodamy do tego szwedzką spółkę Investor i duńską Novozymes, aż 30% podmiotów wchodzących w skład koszyka pochodzi z krajów nordyckich. Podkreśla to, że ten region jest liderem transformacji w kierunku większego udziału kobiet w kadrze kierowniczej.

3 women in leadership

Wybierając spółki na potrzeby tego koszyka uwzględniamy podmioty o kapitalizacji powyżej 10 mld USD, notowane na giełdzie w Ameryce Północnej, Europie, Singapurze, Australii, Japonii, Hongkongu lub Nowej Zelandii, w których liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych jest większa od trzech, aby uniknąć zawyżania tego udziału w przypadku kadry kierowniczej liczącej niewiele osób, a następnie filtrujemy wyniki pod kątem kapitalizacji rynkowej w kolejności od najwyższej do najniższej. Po zastosowaniu tych kryteriów, w skład koszyka wchodzi pierwsze 20 spółek. W tym kontekście kobieta na stanowisku kierowniczym definiowana jest jako członkini kadry zarządzającej lub organu wykonawczego, w tym zarządu.


O Autorze

peter garnry saxo bank

Peter Garnry – dyrektor ds. strategii rynków akcji w Saxo Banku. Opracowuje strategie inwestycyjne i analizy rynku akcji, a także poszczególnych spółek, stosując metody statystyczne i modele. Garnry tworzy Alpha Picks dla Saxo Bank, miesięcznik w którym wybierane są najbardziej atrakcyjne spółki w USA, Europie i Azji. Wnosi także wkład w kwartalne prognozy Saxo Bank i coroczne „szokujące prognozy”. Regularnie udziela komentarzy w telewizji, w tym CNBC i Bloomberg TV.

Co o tym sądzisz?
Lubię
33%
Interesujące
67%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Saxo Bank
Saxo Bank to duński bank inwestycyjny, oferujący dostęp do ponad 40 tysięcy instrumentów. Grupa Saxo zapewnia dywersyfikację geograficzną i ochronę depozytów w 100% do kwoty 100 000 EUR, zapewnianą przez Duński Fundusz Gwarancyjny.